PSP Solution

AutoCAD ze specjalistycznymi zestawami narzędzi

AutoCAD ze specjalistycznymi zestawami narzędzi

AutoCAD ze specjalistycznymi zestawami narzędzi:

AutoCAD 

AutoCAD Architecture

AutoCAD Electrical

AutoCAD Map 3D

AutoCAD Mechanical

AutoCAD MEP

AutoCAD Plant 3D

AutoCAD Raster Design

AutoCAD mobile app

AutoCAD web app

 

Specjalistyczne zestawy narzędzi oferują funkcje przeznaczone dla poszczególnych branż, które przyspieszają i ułatwiają proces projektowania:

 • Twórz szczegóły, widoki i nie tylko.
 • Automatyzacja zadań i tworzenia opisów.
 • Korzystaj z procesu projektowego opartego na regułach, aby egzekwować standardy branżowe oraz generować zestawienia, listy i tabele.
 • Dostęp do biblioteki symboli, części i komponentów szczegółów.

Pobieranie i używanie tylko tych zestawów narzędzi, które są potrzebne w danym momencie.

 

 

Oryginalny program AutoCAD (oprogramowanie CAD 2D i 3D) dostarcza innowacyjne narzędzia do projektowania i tworzenia dokumentacji.

 • Twórz i edytuj geometrię 2D oraz modele 3D z wykorzystaniem brył, powierzchni i siatek.
 • Opisuj rysunki za pomocą tekstu, wymiarów, linii odniesienia i tabel.
 • Dostosuj wstążkę i palety narzędzi.
 • Dostosuj oprogramowanie za pomocą dodatkowych aplikacji i interfejsów API.
 • Wyodrębniaj dane obiektów do tabel.
 • Dołączaj i importuj dane z plików PDF.

 

 

Dodaje funkcje służące do tworzenia rysunków architektonicznych, dokumentacji i zestawień, a także do automatyzacji zadań kreślenia.

 • Tworzenie rzutów kondygnacji, przekrojów, elewacji i innych rysunków za pomocą specjalistycznych narzędzi do projektowania budynków.
 • Dodatkowe elementy to między innymi ściany, drzwi i okna.
 • Korzystaj z ponad 8 tysięcy inteligentnych obiektów i stylów architektonicznych zgodnych ze standardami warstw AIA 2nd Edition, BS1192 DIN 276, ISYBAU Long Format, ISYBAU Short Format oraz STLB.

 

 

Dodaje funkcje do projektowania instalacji elektrycznych, które ułatwiają tworzenie, modyfikowanie i dokumentowanie elektrycznych systemów sterowania.

 • Twórz układy paneli, schematy oraz inne rysunki elektryczne za pomocą specjalistycznych narzędzi.
 • Korzystaj ze spójnych standardów projektowych dzięki uporządkowaniu rysunków w ramach struktury opartej na przebiegu przedsięwzięcia.
 • Obejmuje bibliotekę ponad 65 tysięcy inteligentnych symboli elektrycznych zgodnych z normami AS, GB, IEC, IEC-60617, JIC, JIS, NFPA oraz IEEE.

 

 

Dodaj topologię GIS za pomocą oprogramowania AutoCAD, aby móc używać danych CAD i GIS oraz utrzymywać je w celu planowania, projektowania i zarządzania danymi.

 • Twórz, przekazuj i utrzymuj dane map i GIS w środowisku rysunkowym programu AutoCAD.
 • Korzystaj z opartych na zadaniach narzędzi umożliwiających zarządzanie danymi GIS i agregowanie ich z danymi projektowymi.
 • Dostęp do danych przestrzennych przechowywanych w plikach, bazach danych i usługach internetowych.
 • Korzystaj ze standardowych schematów danych, zautomatyzowanych biznesowych procesów projektowych oraz szablonów raportów dla północnoamerykańskiej branży elektrycznej, europejskiej branży elektrycznej, sektora wodociągów i kanalizacji, a także sektora gazowego.

 

 

Dodaje biblioteki znormalizowanych części oraz narzędzia ułatwiające tworzenie, modyfikowanie oraz dokumentowanie projektów mechanicznych na potrzeby produkcji.

 • Automatyzacja zadań z zakresu inżynierii mechanicznej, takich jak generowanie komponentów maszyn, wymiarowanie czy tworzenie zestawień komponentów.
 • Twórz rysunki części i zespołów oraz inne rysunki z zakresu projektowania produktów za pomocą specjalistycznych narzędzi.
 • Korzystaj z ponad 700 tysięcy inteligentnych części, funkcji i symboli produkcyjnych zgodnych z normami ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN oraz GB.

 

 

 

Dodaje funkcje ułatwiające kreślenie, projektowanie i dokumentowanie instalacji MEP budynków w środowisku AutoCAD.

 • Twórz dokładną dokumentację budowlaną projektów instalacji MEP.
 • Korzystaj z narzędzi opartych na zadaniach w celu tworzenia rysunków instalacji MEP w budynkach.
 • Korzystaj z ponad 10,5 tysiąca inteligentnych obiektów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych zgodnych z normami AIA 2nd Edition, BS1192 Descriptive oraz BS1192 — AUG Version 2, a także dotyczących warstw norm DIN 276, ISYBAU Long Format, ISYBAU Short Format i STLB.

 

 

 

Dodaje funkcje ułatwiające tworzenie schematów orurowania i oprzyrządowania, a następnie ich integrowanie z modelem 3D procesów technologicznych.

 • Generuj i udostępniaj rzuty izometryczne i prostokątne oraz zestawienia komponentów.
 • Twórz schematy, układy instalacji oraz inne rysunki z zakresu projektowania procesów technologicznych, korzystając ze specjalistycznych narzędzi.
 • Korzystaj z biblioteki ponad 400 inteligentnych obiektów wykorzystywanych w procesach technologicznych, takich jak szablony wyposażenia, szablony pomocnicze oraz elementy konstrukcyjne zgodne z 40 normami, w tym ANSI i DIN.

 

 

 

Dodaje narzędzia do przekształcania obrazów rastrowych na wektorowe, które umożliwiają konwersję obrazów rastrowych na obiekty DWG™. Edytowanie zeskanowanych rysunków w znanym środowisku AutoCAD.

 • Usuwanie plamek z obrazów, tworzenie kopii lustrzanych i odchyleń oraz retuszowanie.
 • Używaj standardowych poleceń programu AutoCAD w regionach elementów rastrowych i prymitywów. Łatwe wymazywanie obrazów, linii, łuków i okręgów rastrowych.
 • Tworzenie linii i polilinii z obrazów rastrowych i przekształcanie plików rastrowych w rysunki wektorowe.
 • Wyświetlanie i analiza obrazów geograficznych w oprogramowaniu Civil 3D do projektowania obiektów inżynierii wodnej i lądowej oraz w zestawie narzędzi AutoCAD Map 3D.

 

 

 

Korzystaj z możliwości programu AutoCAD także poza biurem.

 • Przeglądaj, twórz, edytuj i udostępniaj rysunki programu AutoCAD na urządzeniach mobilnych — w dowolnym czasie i miejscu.
 • Praca z najnowszymi wersjami rysunków u klienta.
 • Dostęp do aktualizacji w czasie rzeczywistym.

 

 

 

Dostęp do oprogramowania AutoCAD z dowolnego komputera.

 • Przeglądanie, tworzenie i edytowanie rysunków programu AutoCAD.
 • Praca z najnowszymi wersjami rysunków w dowolnym miejscu.
 • Dostęp do aktualizacji w czasie rzeczywistym.
pdfAutoCAD_2019__(PL).pdf
PSP Solution Sp. z o.o, ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz,
woj. kuj-pom, tel. 662991330, NIP 5542919713, KRS 0000441617