PSP Solution

Autodesk Vault Workgroup

Autodesk Vault Workgroup

Autodesk Vault Workgroup

Oprogramowanie Autodesk Vault pozwala wyszukiwać dane projektowe w kilka sekund, umożliwia bezpieczne dzielenie się informacjami na temat cyfrowych prototypów z członkami zespołu na całym świecie oraz dostarcza informacji kto i kiedy dokonał zmian w projekcie.

Przeznaczone do zarządzania danymi produkty z rodziny Autodesk® Vault, będącej jednym z rozwiązań Autodesk® do cyfrowego prototypowania, pomagają monitorować dane cyfrowe i dokumentację projektu. Pozwalają na bezpieczne przechowywanie  i zarządzanie danymi w sposób scentralizowany, pomagając zespołowi szybko tworzyć, udostępniać i ponownie wykorzystywać informacje dotyczące cyfrowego prototypowania. Dzięki oprogramowaniu Autodesk® Vault Workgroup, Autodesk® Vault Professional oraz Autodesk® Vault Office spędzisz mniej czasu na wyszukiwaniu plików, więcej na tworzeniu innowacyjnych projektów. Praca w zespole Zwiększ wydajność pracy swojego zespołu dzięki funkcjom projektowania zespołowego. Współpracuj z innymi, nie narażając danych projektowych na ryzyko.

System obsługi wielu użytkowników pozwala kontrolować dostęp do danych projektowych, co umożliwia uczestniczenie w procesie projektowym wszystkim członkom grupy projektowej – od menadżerów po inżynierów i projektantów. Można monitorować wszystkie dane związane z poszczególnymi cyfrowymi prototypami i zarządzać nimi  w jednym miejscu w sposób bezpieczny  i scentralizowany. Produkty z rodziny Vault są zintegrowane z aplikacjami projektowymi firmy Autodesk®, co pozwala na szybsze i łatwiejsze zarządzanie danymi – od fazy koncepcyjnej po etap produkcji. Zwiększona produktywność Twórz nowe produkty szybciej dzięki narzędziom, które pomogą ponownie wykorzystać dane i zminimalizować liczbę poprawek.

Zamiast zaczynać tworzenie złożonego modelu lub zestawu rysunków od podstaw, można użyć skopiowanego cyfrowego prototypu jako punktu wyjścia dla nowego projektu. Zachowane wyniki wyszukiwania i skróty przyspieszają wyszukiwanie danych, a narzędzia zwiększające produktywność umożliwiają manipulowanie plikami projektowymi bez konieczności zrywania specyficznych dla aplikacji połączeń. Narzędzia porządkowania danych pozwalają kontrolować indeksowanie i dostęp do różnych rodzajów plików – co usprawnia proces udostępniania danych  i wyszukiwania na podstawie własności.

Przyspiesz cykl opracowywania projektu oraz optymalizuj tworzenie danych projektowych dzięki funkcjom, które pomogą organizować, zarządzać i śledzić kluczowe procesy projektowe. Udoskonalone funkcje ułatwiają:

• Zarządzanie danymi przez grupy projektowe

• Wyszukiwanie i ponowne wykorzystywanie danych

• Administrowanie i konfigurację

• Kontrolę wersji projektów

 

Produkty Autodesk Vault pomagają grupom projektantów i inżynierów zarządzać danymi cyfrowych prototypów, dzięki czemu mogą sprawniej realizować projekty i wprowadzać w nich zmiany.

 

Autodesk Vault Workgroup przeznaczone do zarządzania danymi może pomóc zwiększyć produktywność  i przyspieszyć cykle projektowe, ułatwiając tworzenie i udostępnianie informacji na temat cyfrowych prototypów grupom roboczym. Obejmuje to również funkcję zarządzania i ponownego wykorzystywania danych, kontroli nad zmianami w projektach oraz administrowania i konfiguracji.

Autodesk Vault Professional to najbardziej wszechstronny produkt do zarządzania danymi oferowany przez firmę Autodesk. Posiada on wszystkie funkcje oprogramowania Vault Workgroup oraz dodatkowo funkcję monitorowania zleceń zmian inżynieryjnych, zarządzania zestawieniami materiałów oraz wymianę danych z innymi systemami biznesowymi.

Autodesk Vault Office ułatwia dostęp do programów Vault Workgroup lub Vault Professional użytkownikom nie korzystającym z AutoCAD, którzy muszą kontrolować swoje dokumenty związane  z projektem. Członkowie zespołu mogą uczestniczyć w procesach rewizji, wypisywania i zleceń zmian korzystając  z dostępu poprzez internet lub aplikację pulpitową.

pdfVault_Family.pdf
PSP Solution Sp. z o.o, ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz,
woj. kuj-pom, tel. 662991330, NIP 5542919713, KRS 0000441617