PSP Solution

Autodesk Nastran In-CAD

Autodesk Nastran In-CAD

Wbudowane funkcje analizy elementów skończonych w programie CAD.

Nastran In-CAD

Zaawansowane analizy metodą elementów skończonych w środowisku graficznym CAD

Używaj analiz mechanicznych bezpośrednio w programie CAD, który posiadasz, przy pomocy sprawdzonego solvera Autodesk Nastran Oprogramowanie Autodesk® Nastran® In-CAD to osadzone w środowisku graficznym CAD uniwersalne narzędzie do analizy metodą elementów skończonych (MES). Bazuje na solverze Autodesk® Nastran® i oferuje symulacje obejmujące wiele rodzajów analiz, liniowych, nieliniowych, dynamicznych i termicznych. Produkt ten jest dostępny w formie licencji sieciowej i obsługuje wiele platform CAD. Zapewnia to spójność użytkowania i eliminuje potrzebę stosowania wielu jednoplatformowych technologii symulacyjnych. Ta wysokiej klasy technologia, funkcjonująca w środowisku graficznym CAD, pozwala tworzyć wspaniałe produkty.

Solver Autodesk Nastran Autodesk Nastran jest cenionym w branży solverem do obliczeń za pomocą metody elementów skończonych. Cechuje go duża dokładność wyników analiz zarówno liniowych jak i nieliniowych, dynamicznych i termicznych.

Rozszerzona biblioteka modeli materiałów Dane materiałów mają zasadnicze znaczenie dla dokładności symulacji inżynierskich w procesie projektowania. Symulacje takich materiałów jak metal, materiały kompozytowe, gumy oraz tworzywa sztuczne pomagają użytkownikom dowiedzieć się więcej o działaniu produktu, a nawet przewidzieć ewentualne problemy.Program wspiera szeroki zakres liniowych i nieliniowych modeli materiałów, co pozwala lepiej symulować rzeczywiste warunki eksploatacji.

Zaawansowane analizy

 Zacznij od przeprowadzenia podstawowej analizy mającej na celu sprawdzenie rentowności i poprawności alternatywnych koncepcji projektowych a następnie, w razie konieczności, przejdź do wykonywania zaawansowanych symulacji. Autodesk Nastran In-CAD dysponuje szerokim wachlarzem analiz – od podstawowych do zaawansowanych – liniowych, nieliniowych dynamicznych oraz testów zderzeniowych.

Narzędzie 3D w środowisku systemów CAD Aby sprostać wymaganiom rosnącej konkurencji na światowym rynku, firmy produkcyjne muszą skonfrontować się z presją ciągłego wprowadzania innowacji, skrócenia cyklu rozwoju produktu i szybszego wprowadzenia go na rynek, unikając przy tym błędów i osiągając zyski. Istnieją istotne korzyści, które technologia bazująca na metodzie elementów skończonych, występująca w środowisku systemów CAD, może przynieść procesowi rozwoju produktu.

Automatyczne siatkowanie powierzchni środkowej

Możesz automatycznie wykonać idealizację bryłowej części CAD jako elementu powłokowego. Pozwala to na zmniejszenie rozmiaru pliku i polepszenie dokładności wyników dla elementów cienkościennych.

Dowiedz się więcej i dokonaj zakupu

Zyskaj dostęp do specjalistów z całego świata, którzy zapewniają ekspercką wiedzę, głębokie zrozumienie branży oraz korzyści wykraczające poza możliwości oprogramowania.

Firma Autodesk oferuje uczniom i nauczycielom dostęp do różnorodnych materiałów szkoleniowych (w tym do darmowego* oprogramowania, programów nauczania, materiałów szkoleniowych i innych źródeł), co umożliwia odpowiednie przygotowanie do profesjonalnej pracy w środowisku projektowym. 

 

pdfAutodesk Nastran In-CAD
PSP Solution Sp. z o.o, ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz,
woj. kuj-pom, tel. 662991330, NIP 5542919713, KRS 0000441617