INTEGRACJA

Rodzina rozwiązań EISConnect powstała z myślą o podniesieniu efektywności procesu opracowania i dystrybucji danych jakimi są lisy materiałowe BOM ( z ang. Bill Of Materials). Dzięki unikatowej technologii OWD rozwiązania EISConnect umożliwiają w czasie rzeczywistym na pracę równolegle w systemach CAD i ERP bez przełączania się między oknami dialogowymi, co poprawia jakość pracy inżynierów oraz eliminuje bardzo wiele pomyłek wynikających z ręcznego synchronizowania informacji.


     Dzięki EISConnect wysyłany bezpośrednio z środowiska CAD lub PDM zestaw danych wchodzący w skład listy BOM za każdym razem jest kompletny i       zaindeksowany w określony dla danej firmy sposób. 


Co bardzo istotne, wysłanie listy materiałowej odbywa się w sposób automatyczny, np. w momencie zmiany statusu projektu na zatwierdzony w systemie PDM. Ten sposób pracy nie tylko standaryzuje sam proces tworzenia danych, ale jednocześnie umożliwia łatwiejsze kontrolowanie dostępu użytkownikom ERP wyłącznie do obowiązującej rewizji. 

Dodatkowym atutem jest możliwość takiego skonfigurowania środowiska EISConnect aby umożliwiało użytkownikom wykonywać w prosty sposób dodatkowe, bardzo często realizowane manualnie, bądź z wykorzystaniem dodatkowych formularzy zadania.


Zamówienia wyprzedzeni materiałowych, szybkie kalkulacje kosztów materiałowych produktu lub estymacje możliwych terminów dostaw komponentów zakupowych do tej pory wymagały zebrania danych z modelu CAD, dotarcia do informacji w systemie ERP, a następnie na ich podstawie przygotowania potrzebnego zestawienia. Z wykorzystaniem rodziny produktów EISConnect jest to możliwe w kilkanaście sekund z poziomu systemu CAD lub PDM.

Rodzina produktów EISConnect obejmuje rozwiązania :


EISConnect dla Autodesk – współpracujący z Autodesk Inventor i Vault Professional
EISConnect dla PTC – współpracujący z środowiskiem Windchill PDM Link
EISConnect dla PLM –  Windchill PLM
EISConnect dla Eplan – współpracujący z środowiskiem EPLAN

Niezwykle istotnym aspektem, który pozwala na dopasowanie się do specyfiki i potrzeb firm produkcyjnych jest skalowalność oraz otwartość środowiska na integrację z wszystkimi obecnie wiodącymi na rynku systemami klasy ERP, MRP oraz WMS, MES i APS.