PSP Solution

Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest PSP Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 246 (85-766 Bydgoszcz), KRS: 0000441617, NIP: 5542919713, tel.: 696 169 444, email: marketing@pspsolution.pl .

Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie odbywać się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na kontakt zainicjowany przez Ciebie poprzez wypełnienie i wysłanie listu e-mail w drodze formularza kontaktu dostępnego na stronie internetowej www.pspsolution.pl/8/kontakt .

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, dalej „RODO”).

Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez Twojej uprzedniej zgody. Dane osobowe mogą być jednak udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu. Aby skorzystać z tych uprawnień powinieneś przesłać stosowne oświadczenie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub tradycyjną drogą pocztową na adres Administratora.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.

PSP Solution Sp. z o.o, ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz,
woj. kuj-pom, tel. 662991330, NIP 5542919713, KRS 0000441617