PSP Solution

ReCap Pro

ReCap Pro

Oprogramowanie i usługi do tworzenia obrazów fotorealistycznych i skanowania 3D.

ReCap Pro- to program służący do  interpretacji fotografii oraz skanów laserowych w celu utworzenia trójwymiarowego modelu (chmury punktów) o rzeczywistych wymiarach. Może współpracować z dronami (Unmanned Aerial Vehicle) w celu przetworzenia fotografii lotniczych lub skanerami laserowymi wewnątrz pomieszczeń.

ReCap  Pro to między innymi:

  • Konwersja plików utworzonych przez skanery laserowe na model w formacie RCS, który można wczytać i modyfikować w innych programach Autodesk
  • Mapowanie obiektów i terenu na podstawie fotografii
  • Możliwość integracji z dronem oraz systemem GPS w celu dokładnego mapowania współrzędnych w terenie
  • Tworzenie wizualizacji i animacji
  • Czyszczenie i edycja chmury punktów
  • Dodawanie komentarzy i rewizji bezpośrednio w aplikacji
  • Dodatkowe 100 GB pojemności w chmurze
PSP Solution Sp. z o.o, ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz,
woj. kuj-pom, tel. 662991330, NIP 5542919713, KRS 0000441617