PSP Solution

AutoCAD ze specjalistycznymi zestawami narzędzi

AutoCAD ze specjalistycznymi zestawami narzędzi

Korzystaj z najnowocześniejszych metod projektowania dzięki oprogramowaniu AutoCAD. Wybierz jakość i precyzję, z których słynie AutoCAD. Twórz innowacyjne projekty w programie AutoCAD.

Dzięki specjalistycznym narzędziom branżowym oraz aplikacjom internetowym, możesz pracować sprawniej w dowolnym miejscu.

 

Zestawy specjalistycznych narzędzi

• Szybka praca dzięki zestawom wyspecjalizowanych narzędzi do architektury, projektowania mechanicznego, mapowania i innych.

• Wyższa jakość pracy dzięki znormalizowanym narzędziom opartym na standardach.

• Wydajniejsze procesy projektowe między różnymi branżami.

• Wykorzystanie specyficznych dla branży funkcjonalności oraz wygodny dostęp do bibliotek elementów.

 

Dlaczego warto subskrybować

• Kreślenie i projektowanie z użyciem najnowszych funkcjonalności zawartych w aktualizacjach tylko dla subskrybentów.

• Większa mobilność dzięki nowym aplikacjom internetowym i mobilnym.

• Dostęp do branżowych zestawów narzędzi.

• Dostęp do najnowszych aktualizacji podczas pracy w znajomym interfejsie programu AutoCAD.

 

Najlepsze narzędzia do pracy dzięki subskrypcji programu AutoCAD including specialized toolsets, zyskujesz dostęp do funkcjonalności, które mogą pomóc pracować szybciej i wydajniej niż kiedykolwiek. Szybsze projektowanie, dzięki specjalistycznym funkcjom, które umożliwiają:

• Dostęp do bibliotek symboli, części i komponentów.

• Automatyzację tworzenia adnotacji, warstw i właściwości.

• Proste tworzenie szczegółów oraz widoków z modeli 3D, a także szybkie generowanie harmonogramów, list i tabeli.

• Tworzenie procesów projektowych opartych na standardach.

 

Zestaw narzędzi do projektowania architektonicznego

Przyspieszenie tworzenia rysunków i dokumentacji architektonicznej dzięki dostępnym funkcjom projektowania budynków i ponad 8 tysiącom inteligentnych obiektów architektonicznych. Automatyzacja tworzenia planów pięter, przekrojów, elewacji i wiele więcej.

Zestaw narzędzi do projektowania elementów mechanicznych

Przyspieszone proces rozwoju produktu dzięki wyspecjalizowanym funkcjom projektowania mechanicznego i ponad 700 tysiącom inteligentnych części produkcyjnych elementów i symboli. Automatyzacja zadań, takich jak generowanie komponentów maszyny i tworzenie zestawień materiałowych.

Zestaw narzędzi do projektowania instalacji elektrycznych

Zwiększenie produktywności podczas projektowania i dokumentowania elektrycznych systemów sterowania dzięki specjalistycznym funkcjom  i ponad 65 tysiącom inteligentnych symboli elektrycznych. Szybsze projektowanie układów paneli, schematów i wiele więcej.

Zestaw narzędzi do projektowania instalacji MEP

Wydajne szkicowanie, projektowanie i dokumentowanie instalacji w budynkach dzięki wyspecjalizowanym funkcjom inżynieryjnymi i ponad 10,5 tysiącom inteligentnych obiektów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych. Łatwe projektowanie kanałów, przewodów elektrycznych i obwodów w systemach budowlanych.

Zestaw narzędzi do projektowania 3D procesów technologicznych

Twórz schematy orurowania i oprzyrządowania i integruj je z modelami 3D zakładów produkcyjnych korzystając ze specjalistycznego zestawu narzędzi do projektowania procesów technologicznych i inżynierii. Szybkie tworzenie układów zakładów przemysłowych, schematycznych diagramów i wiele więcej.

Zestaw narzędzi do tworzenia map 3D

Usprawnione planowanie i projektowanie dzięki wykorzystaniu danych GIS i CAD. Łatwiejsze zarządzanie danymi przestrzennymi dzięki standardowemu schematowi danych, zautomatyzowanym procesom projektowym i szablonom raportów.

Zestaw narzędzi Raster Design

 Konwertowanie obrazów rastrowych na obiekty DWG™ za pomocą narzędzi służących do konwersji grafiki rastrowej na wektorową. Prosta edycja i czyszczenie obrazów rastrowych podczas przekształcania ich w rysunki wektorowe w znajomym środowisku AutoCAD.

 

Korzyści wynikające z subskrypcji-  Subskrybuj  AutoCAD, aby korzystać z:

• Pomocy technicznej: Uzyskaj dostęp do specjalistycznego wsparcia technicznego, pomocy zdalnej i zasobów internetowych.

• Najnowszego oprogramowania: Bądź konkurencyjny dzięki natychmiastowemu dostępowi do najnowszych funkcjonalności.

• Elastycznych okresów subskrypcji: Korzystaj z potrzebnego oprogramowania tak długo, jak tego potrzebujesz, w terminach od jednego miesiąca do wielu lat.

• Narzędzi administracyjnych: Proste zarządzanie licencjami, liczbą stanowisk i stopniem wykorzystania.

 

 

 

Korzystaj z najnowocześniejszych metod projektowania dzięki oprogramowaniu AutoCAD. Wybierz jakość i precyzję, z których słynie AutoCAD. Twórz innowacyjne projekty w programie AutoCAD.

Do subskrypcji AutoCAD dołączone są specjalistyczne zestawy narzędzi:

Architecture (wcześniej znana jako AutoCAD Architecture)

Mechanical (poprzednio znany jako AutoCAD Mechanical)

Electrical (wcześniej znane jako AutoCAD Electrical)

Map 3D znana wcześniej jako AutoCAD Map 3D)

MEP (wcześniej znany jako AutoCAD MEP)

Raster Design (wcześniej znany jako AutoCAD Raster Design)

Plant 3D (wcześniej znany jako AutoCAD Plant 3D).

pdfAutoCad
PSP Solution Sp. z o.o, ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz,
woj. kuj-pom, tel. 662991330, NIP 5542919713, KRS 0000441617